Sveikinimai


SVEIKINAME  PARTIJOS BIČIULIUS:

 

Vardas , Pavardė
Irena Čėsnienė 03.01
Rita Šarkauskienė 03.01
Jurgita Dovydaitytė 03.01
Angelė Burkštaitienė 03.02
Povilas Kavaliauskas 03.02
Anicetas Sinkevičius 03.02
Artūras Padolskis 03.02
Stanislova Ustinova 03.02
Elena Dereškevičienė 03.02
Gintaras Žakauskas 03.02
Povilas Kavaliauskas 03.02
Arvydas Kuršvietis 03.03
Vera Inkratienė 03.03
Gedeminas Bielskis 03.03
Arvydas Mičiūnas 03.04
Vilma Liaukevičienė 03.04
Indrė Gurinskaitė 03.05
Neringa Šilingienė 03.05
Darius Baracevičius 03.05
Gintautas Širvaitis 03.05
Inga Pečiulienė 03.05
Vilmantas Pečkauskas 03.06
Nomeda Klimauskienė 03.06
Deimantė Kardauskaitė 03.06
Vilius Liudvinavičius 03.06
Jonas Striokas 03.07
Jovita Snabaitytė 03.07
Eugenija Merkevičienė 03.08
Rita Bandžiulienė 03.08
Rimas Rutkauskas 03.08
Edvardas Narkauskas 03.09
Jolanta Kazlauskienė 03.09
Algimantas Jablonskis 03.09
Genutė Stalgienė 03.09
Mindaugas Čėsna 03.09
Lina Kraujutaitienė 03.09
Zita Burbulienė 03.10
Rita Senkevičienė 03.10
Džiuljeta Alytienė 03.10
Remigijus Rupeika 03.11
Regimantas Juodviršis 03.11
Dalia Skučienė 03.12
Jolanta Liaudinskienė 03.13
Vytautas Šteinys 03.13
Lilija Dulskienė 03.13
Vaidas Gutauskas 03.13
Jolita Krušinskienė 03.13
Vida Leonavičienė 03.14
Raimundas Čapskis 03.14
Neringa Matlauskaitė 03.15
Viktoras Dailyda 03.15
Žilvinas Kružinauskas 03.15
Jolanta Bakšinskienė 03.16
Leonas Račkauckas 03.16
Ineta Gručkiūnienė 03.17
Nijolė Agliniškienė 03.18
Romas Brilvicas 03.19
Marytė Tupčinskienė 03.19
Bronius Janušaitis 03.19
Vytautas Valaitis 03.21
Juozas Jaseliūnas 03.21
Vytautas Brovka 03.21
Vilma Marcinkevičiūtė 03.21
Robertas Lekavičius 03.22
Marija Kukienė 03.22
Aušra Dragan 03.22
Zina Bilbokaitė 03.22
Jūratė Jasinauskienė 03.23
Romas Narijauskas 03.23
Tomas Gajauskas 03.23
Jonas Glasas 03.24
Vitalius Paplauskas 03.24
Kristina Švenčiūnienė 03.24
Valentinas Šalvaitis 03.24
Albinas Juškevičius 03.25
Valdas Abraitis 03.25
Jūratė Brazinskienė 03.25
Kęstutis Vladislovas Steponaitis 03.27
Vytautas Mikulis 03.27
Raimonda Škirienė 03.27
Algirdas Merkevičius 03.28
Aida Barišauskienė 03.28
Vilija Narkevičienė 03.28
Oksana Badaitienė 03.28
Rimantas Jakučionis 03.28
Kazimieras Mockevičius 03.28
Irmantas Andriušaitis 03.28
Rima Buchovienė 03.29
Ingrida Mačiulaitytė 03.29
Eleonora Ausiejienė 03.29
Dalia Mockevičienė 03.30
Algirdas Kižys 03.30
Nijolė Jančiauskienė 03.31
Rasa Bielskuvienė 03.31
Lina Vingevičienė 03.31
Laura Šilingytė 03.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| Sprendimas: TURONI.LT |