Sveikinimai


SVEIKINAME  PARTIJOS BIČIULIUS:

 

Vardas pavardė Gimimo data
Romualdas Urbonas 05.01
Gitana Mazėtienė 05.01
Žilvinas Ožakauskas 05.01
Virgilija Andziulytė 05.01
Danutė Vaitiekaitienė 05.02
Česlovas Bapkauskas 05.03
Vytautas Navickas 05.03
Vaclovas Stanislovas Kurmis 05.03
Daiva Lenčiauskienė 05.03
Dangira Brazaitienė 05.04
Jonas Kęstutis Abraitis 05.04
Gintautas Lišauskas 05.04
Jonas Kęstutis Abraitis 05.04
Rasa Žiemienė 05.04
Loreta Galbuogienė 05.05
Rasa Brazauskiene 05.05
Romualdas Čapskis 05.05
Rita Kriaučialiūnienė 05.06
Ramutė Banevičienė 05.06
Vilija Liudvinavičienė 05.06
Danutė Praslauskienė 05.06
Magdute Salasevičienė 05.07
Dainoras Iešmantavičius 05.07
Birutė Puskunigienė 05.07
Gintaras Ryckis 05.07
Kęstutis Asnauskas 05.08
Vytautas Čėsna 05.08
Elvyra Matusevičienė 05.09
Valdas Stebulis 05.09
Aušra Stankevičienė 05.09
Birutė Kerevičienė 05.09
Orestas Pacevičius 05.10
Vaidas Dubickas 05.11
Rima Malavickienė 05.11
Bronius Košuba 05.12
Vilija Omilijonienė 05.13
Daiva Vaišnorienė 05.13
Lukas Jankevičius 05.14
Kristina Medelienė 05.14
Irena Julija Povilaikienė 05.15
Aivaras Norkeliūnas 05.15
Dainius Gražulis 05.15
Tadas Šabanauskas 05.16
Arūnas Prochorovas 05.16
Rimtautas Šaukščius 05.17
Silvija Tilvikienė 05.17
Martynas Kasperaitis 05.17
Birutė Naujokaitienė 05.17
Arūnas Striuoginys 05.17
Virginija Gauliene 05.18
Daiva Juškevičienė 05.18
Ona Sutrimavičienė 05.18
Loreta Smilgiuvienė 05.19
Romutė Barkauskienė 05.20
Ona Jasulevičienė 05.20
Elena Česlauskienė 05.20
Asta Šitkauskienė 05.21
Artūras Zajankauskas 05.21
Aušrinė Kružinauskienė 05.23
Audrius Mozūraitis 05.23
Vita Zmitrevičienė 05.23
Evaldas Gražulis 05.24
Rūta Raškauskienė 05.24
Amalija Glasienė 05.25
Lionius Lėmantas 05.25
Aistė Girdijauskienė 05.25
Vladimiras Parfionovas 05.26
Jūratė Račkelienė 05.26
Rimantas Povilaitis 05.26
Pranas Stankevičius 05.27
Laimutė Jablonskienė 05.27
Kęstutis Miglinas 05.28
Diana Stalioraitienė 05.28
Laimutis Jankauskas 05.30
Rimantas Jasinauskas 05.30
Linas Tautkevičius 05.31
Teresė Želvienė 05.31
Irena Pasalauskienė 05.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| Sprendimas: TURONI.LT |