Sveikinimai


SVEIKINAME  PARTIJOS BIČIULIUS:

Darius Kukliauskas 06.01
Vilijota Vairienė 06.01
Zenonas Žaldokas 06.01
Ineta Grudzinskaitė 06.01
Joana Kadelskienė 06.02
Regina Legotaitė 06.02
Roma Šilingienė 06.02
Egidijus Rūkas 06.03
Rimantas Bendaravičius 06.04
Asta Grinevičienė 06.04
Ona Gutauskienė 06.04
Stanislova Skeivienė 06.05
Algirdas Neiberka 06.05
Birutė Brigita Skėraitytė 06.07
Juozas Skladaitis 06.07
Ingutė Žaliabarštienė 06.07
Aldona Raškauskienė 06.08
Limonda Vilemaitienė 06.08
Gintautas – Mindaugas Tamulis 06.08
Nauris Derenčius 06.08
Vida Butkauskienė 06.08
Marius Anisimavičius 06.09
Irina Junokienė 06.10
Albinas Jasaitis 06.11
Daivutė Žarskienė 06.11
Kernius Lengvelis 06.13
Albina Gudaitienė 06.13
Valė Mekionienė 06.13
Daiva Lefajienė 06.14
Laimutis Vaškevičius 06.14
Stasys Matonis 06.15
Žydrė Snaibaitienė 06.15
Vytas Plečkaitis 06.15
Reda Augustaitienė 06.15
Algimanta Kabišaitienė 06.16
Vida Andžiulienė 06.16
Marija Matijošaitienė 06.17
Alyta Darius 06.17
Gitana Mačienė 06.17
Giedrutė Klimavičienė 06.17
Edvinas Gilius 06.17
Nijolė Paleckienė 06.18
Irena Volungevičienė 06.19
Saulius Majauskas 06.19
Irma Šidliauskaitė 06.19
Valentinas Karmilcevas 06.19
Ona Baltutienė 06.20
Mindaugas Stučys 06.21
Jolanta Petkaitienė 06.21
Asta Vencienė 06.21
Jurgita Jasulaitytė – Tilvikienė 06.21
Juozas Strokas 06.22
Vitalija Kašėtienė 06.22
Ramutė Bilinskienė 06.22
Zina Pečiulienė 06.22
Jonas Auštras 06.23
Irma Čėsnienė 06.23
Vladas Markauskas 06.23
Jonas Rakauskas 06.23
Ofelija Čėsnienė 06.24
Liuda Gorbačiova 06.25
Vaidotas Černius 06.25
Jurgita Naujokaitė 06.25
Birutė Valinskienė 06.26
Juozas Šarkauskas 06.26
Jolanta Devokaitytė – Karaškienė 06.26
Dovilė Uldinskaitė 06.27
Rūta Burbulienė 06.27
Vilija Brazauskaitė 06.28
Raimundas Brazys 06.28
Jurgita Domantienė 06.28
Žaneta Gibavičienė 06.28
Laimutė Giedrytė 06.29
Lilija Žilinskienė 06.29     
Irmantas Simanavičius 06.29
Vilma Mačiokienė 06.29
Edmundas Levickas 06.29
Kęstutis Šulcas 06.30
Daiva Čiegienė 06.30
Sofija Kaminskaja 06.30
Stasys Būbnaitis 06.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| Sprendimas: TURONI.LT |