Mygtukaas 1

Partijos kalendorius

P A T K P Š S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Skyriaus istorija

LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus istorijos fragmentai

Parašė LSDP Vilkaviškis 2011 spalio 20

1896 m. Vilniuje įsikūrusi socialdemokratų partija didžiausią atgarsį surado Suvalkijoje, Vilkaviškio krašte, Pilviškiuose. Knygnešys Juozas Kačergius, gydytojas Stasys Matulaitis ir ūkininkas Juozas Rimša (skulptoriaus P. Rimšos brolis) 1902 m. Pilviškiuose įkūrė pirmąjį LSDP Skyrių. Naujos organizacijos populiarumas augo. Nauji skyriai įsikūrė Vilkaviškyje, Gižuose, Keturvalakiuose.

Pilviškių socialdemokratų dėka partijos skyriai veiklą išplėtė visoje Suvalkų gubernijoje. Savo organizaciją, aktyviai veikusią ypač 1905 – 1907 metais, įvardijo kaip Lietuvos socialdemokratų partijos Suvalkijos organizaciją. LSDP CK atstovas K.Bielinis atvykęs į Užnemunę, čia rado išplėtotą veiklą. Lietuvos socialdemokratai ne tik žodžiais, bet ir veiksmais kvietė krašto žmones streikuoti, kelti ne tik tautinius, bet ir socialinius reikalavimus, organizavo kovos grupes, kaupė ginklus, leido atsišaukimus.

Daugelis aktyvių 1905 – 1907 m. revoliucinių įvykių dalyvių patyrė caro kalėjimus ir Sibiro tremtį, kiti emigravo į užsienį. Gilėjo ir pasaulėžiūrinės nuotaikos, išskyrusios buvusius bičiulius į nesutaikomus priešus.

Įvairiai susiklostė LSDP įkūrėjų mūsų rajone likimas. Knygnešys Juozas Kačergius, LSDP kūrėjas Vilkaviškio krašte mirė 1943 m. Marijampolėje. Jo kapą galima rasti Antupių kaimo kapinaitėse. Stasys Matulaitis patyrė carinės ir bolševikinės Rusijos tremtį. Mirė, grįžęs iš Sibiro, Vilniuje, ten ir palaidotas (Antakalnio kapinėse). Juozas Rimša mirė 1970 m., palaidotas Paežerių kaimo kapinėse.

Socialdemokratinės idėjos mūsų rajone vėl atgimė Atgimimo metais. 1989 m. pavasarį į Vilkaviškį atvykęs G. Iešmanta (gimęs Šūklių kaime), poetas ir buvęs politinis kalinys, viename LPS (Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio) Vilkaviškio grupės susirinkime pakvietė įkurti LSDP grupę, kaip atsikūrusios partijos dalį. Pirmieji socialdemokratai, 1990 m. telkėsi Virbalyje, Kybartuose ir Vilkaviškyje. Pirmuoju LSDP Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininku tapo virbalietis S. Kargelis, vėliau vadovavo R. Budreika, A. Butkevičius, A. Bagušinskas. Nuo 2011m. skyriui vadovauja Algirdas Neiberka.

Prie Vilkaviškio rajono LSDP skyriaus įkūrimo ištakų stovėjo S. Kargelis, K. Miglinas, V. Parfionovas, A. Sinkevičius. V. Lekešius. B. Polita, S. Kružinauskas, A. Butkevičius (skyriaui vadovavęs 1995 – 1997 metais).

Nuo 1995 m. socialdemokratai aktyviai veikia Vilkaviškio rajono savivaldybės taryboje. Sėkmingiausi metai 2000 – ieji, kai socialdemokratai iškovojo absoliučią daugumą savivaldybės taryboje ir šią tradiciją pratęsė iki 2011 m.

 

Išsamesnė LSDP skyriaus istorija dar neparašyta. Kviestume atsiliepti pirmuosius LSDP atkūrimo pradininkus, siųsti savo prisiminimus, dokumentus, nuotraukas. Galima siųsti lsdp@vilkaviskis.lt arba LSDP būstinę. (Vilkaviškis J. Basanavičiaus a.7 A. Neiberkai ).